EkumenickýMalachiáš1,9

Malachiáš 1:9

Pros­te teda Boha, aby sa zmiloval nad na­mi. Vaše ruky to robievali. Ako sa mu to má páčiť? — pýta sa Hos­podin zá­stupov.


Verš v kontexte

8 Keď na obetu prinášate slepé zviera, nie je to nič zlé? Keď prinášate chromé a choré, nie je to nič zlé? Zanes to svoj­mu mies­to­držiteľovi, či sa mu za­páčiš a či ťa prij­me? ! — vraví Hos­podin zá­stupov. 9 Pros­te teda Boha, aby sa zmiloval nad na­mi. Vaše ruky to robievali. Ako sa mu to má páčiť? — pýta sa Hos­podin zá­stupov. 10 Kiežby nie­kto z vás za­vrel dvere, aby ste nadar­mo nezapaľovali oheň na mojom ol­tári. Ne­mám záľubu vo vás, vraví Hos­podin zá­stupov, ani obet­ný dar ne­prij­mem z vašich rúk.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to teraz nože sa po­kor­ne mod­lite pred tvárou sil­ného Boha, a zmiluje sa nad na­mi! Ale keďže to pošlo z vašej ruky, či aj pohliadne pre vás na nie­koho? hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

9 A teraz si na­kloňte Boha, aby sa zmiloval nad na­mi! Vaše ruky to za­vinili, či vám pre­ukáže priazeň? - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

9 Pros­te teda Boha, aby sa zmiloval nad na­mi. Vaše ruky to robievali. Ako sa mu to má páčiť? — pýta sa Hos­podin zá­stupov.

Bible21

9 Jen si na­kloňuj­te Bo­ha, aby se nad vá­mi sli­toval – jenže s tímhle v rukách? Pro­jeví svou přízeň ko­mu­ko­li z vás? praví Hos­po­din zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček