EvanjelickýMalachiáš1,9

Malachiáš 1:9

A teraz si na­kloňte Boha, aby sa zmiloval nad na­mi! Vaše ruky to za­vinili, či vám pre­ukáže priazeň? - vraví Hos­podin moc­nos­tí.


Verš v kontexte

8 Keď prinášate slepé ako obeť, nie je na tom nič zlé? Keď prinášate krívajúce a choré, nie je na tom nič zlé? Zanes to svoj­mu mies­to­držiteľovi! Či sa mu za­páčiš? Či ti pre­ukáže priazeň? - hovorí Hos­podin moc­nos­tí. 9 A teraz si na­kloňte Boha, aby sa zmiloval nad na­mi! Vaše ruky to za­vinili, či vám pre­ukáže priazeň? - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 10 Kiežby nie­kto z vás za­vrel dvere, aby ste nezažíhali nadar­mo oheň na mojom ol­tári! Ne­mám záľuby vo vás - vraví Hos­podin moc­nos­tí - ani obet­ný dar z vašej ruky si ne­obľúbim.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to teraz nože sa po­kor­ne mod­lite pred tvárou sil­ného Boha, a zmiluje sa nad na­mi! Ale keďže to pošlo z vašej ruky, či aj pohliadne pre vás na nie­koho? hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

9 A teraz si na­kloňte Boha, aby sa zmiloval nad na­mi! Vaše ruky to za­vinili, či vám pre­ukáže priazeň? - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

9 Pros­te teda Boha, aby sa zmiloval nad na­mi. Vaše ruky to robievali. Ako sa mu to má páčiť? — pýta sa Hos­podin zá­stupov.

Bible21

9 Jen si na­kloňuj­te Bo­ha, aby se nad vá­mi sli­toval – jenže s tímhle v rukách? Pro­jeví svou přízeň ko­mu­ko­li z vás? praví Hos­po­din zástupů.