EkumenickýLukáš3,10

Lukáš 3:10

Evanjelium podľa Lukáša

Zá­stupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť?


Verš v kontexte

9 Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo ne­prináša dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia na oheň. 10 Zá­stupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? 11 On im od­povedal: Kto má dvoje šiat, nech sa roz­delí s tým, čo ne­má, a kto má do­sť jed­la, nech urobí podob­ne.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 A zá­stupy sa ho pýtaly a vravely: Čože teda budeme robiť?

Evanjelický

10 I spytovali sa ho zá­stupy: Čo teda robiť?

Ekumenický

10 Zá­stupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť?

Bible21

10 „Co má­me dělat?“ ptaly se ho zástu­py.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček