EkumenickýLukáš3,11

Lukáš 3:11

Evanjelium podľa Lukáša

On im od­povedal: Kto má dvoje šiat, nech sa roz­delí s tým, čo ne­má, a kto má do­sť jed­la, nech urobí podob­ne.


Verš v kontexte

10 Zá­stupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? 11 On im od­povedal: Kto má dvoje šiat, nech sa roz­delí s tým, čo ne­má, a kto má do­sť jed­la, nech urobí podob­ne. 12 Aj mýt­nici pri­chádzali dať sa po­krs­tiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť?

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A on odpovedal a vravel im: Kto má dvoje sukieň, nech udelí tomu, kto ne­má, a ten, kto má jed­lá, nech činí podob­ne!

Evanjelický

11 Od­povedal im: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto ne­má; a kto má po­krm, nech urobí podob­ne.

Ekumenický

11 On im od­povedal: Kto má dvoje šiat, nech sa roz­delí s tým, čo ne­má, a kto má do­sť jed­la, nech urobí podob­ne.

Bible21

11 „Kdo má dvě koši­le, ať se roz­dělí s tím, kdo nemá žádnou,“ od­po­věděl jim, „a kdo má jídlo, ať udělá totéž.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček