EkumenickýLukáš3,9

Lukáš 3:9

Evanjelium podľa Lukáša

Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo ne­prináša dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia na oheň.


Verš v kontexte

8 Prinášaj­te teda ovocie svedčiace o vašom po­kání a nezačínaj­te medzi sebou hovoriť: Naším ot­com je Ab­rahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Ab­rahámovi po­tom­kov. 9 Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo ne­prináša dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia na oheň. 10 Zá­stupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť?

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A už je aj sekera priložená na koreň stromov. Každý teda strom, ktorý nerodí dob­rého ovocia, vy­tínajú a hádžu na oheň.

Evanjelický

9 Ale už aj sekera je priložená na korene stromov, a každý strom, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa.

Ekumenický

9 Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo ne­prináša dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia na oheň.

Bible21

9 Ke kořeni stro­mů už do­padá se­ke­ra. Každý strom, který nene­se dob­ré ovo­ce, bude po­ražen a vho­zen do ohně!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček