EkumenickýLukáš2,9

Lukáš 2:9

Evanjelium podľa Lukáša

Za­stal pri nich Pánov an­jel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmoc­nil sa ich veľký strach.


Verš v kontexte

8 V tom kraji boli pas­tieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 9 Za­stal pri nich Pánov an­jel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmoc­nil sa ich veľký strach. 10 Ale an­jel im po­vedal: Neboj­te sa! Zves­tujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všet­kých ľudí,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 A hľa, razom sa po­stavil an­jel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.

Evanjelický

9 A hľa, an­jel Pánov po­stavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou.

Ekumenický

9 Za­stal pri nich Pánov an­jel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmoc­nil sa ich veľký strach.

Bible21

9 Vtom před nimi stanul Hos­po­dinův an­děl a ozáři­la je Hos­po­di­nova sláva. Hroz­ně se vy­děsi­li,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček