EkumenickýLukáš2,8

Lukáš 2:8

Evanjelium podľa Lukáša

V tom kraji boli pas­tieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.


Verš v kontexte

7 A porodila svoj­ho pr­vorodeného syna. Za­vinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo mies­ta. 8 V tom kraji boli pas­tieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 9 Za­stal pri nich Pánov an­jel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmoc­nil sa ich veľký strach.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A pas­tieri boli v tom is­tom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili vnoci nad svojím stádom.

Evanjelický

8 A boli v tom kraji pas­tieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo.

Ekumenický

8 V tom kraji boli pas­tieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.

Bible21

8 V tom kra­ji byli pastýři, kteří po­býva­li pod ši­rým ne­bem a drže­li noční hlídky u svého stáda.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček