EkumenickýLukáš2,10

Lukáš 2:10

Evanjelium podľa Lukáša

Ale an­jel im po­vedal: Neboj­te sa! Zves­tujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všet­kých ľudí,


Verš v kontexte

9 Za­stal pri nich Pánov an­jel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmoc­nil sa ich veľký strach. 10 Ale an­jel im po­vedal: Neboj­te sa! Zves­tujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všet­kých ľudí, 11 lebo v Dávidovom mes­te sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kris­tus Pán.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale anjel im po­vedal: Neboj­te sa, lebo hľa, zves­tujem vám velikú radosť, ktorá bude všet­kému ľudu,

Evanjelický

10 Ale an­jel im po­vedal: Neboj­te sa, veď zves­tujem vám veľkú radosť, ktorá bude všet­kému ľudu,

Ekumenický

10 Ale an­jel im po­vedal: Neboj­te sa! Zves­tujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všet­kých ľudí,

Bible21

10 ale an­děl jim ře­kl: „Ne­boj­te se! Hle, zvěs­tu­ji vám ve­likou ra­dost pro všech­ny li­di.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček