EvanjelickýLukáš2,9

Lukáš 2:9

Evanjelium podľa Lukáša

A hľa, an­jel Pánov po­stavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou.


Verš v kontexte

8 A boli v tom kraji pas­tieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. 9 A hľa, an­jel Pánov po­stavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10 Ale an­jel im po­vedal: Neboj­te sa, veď zves­tujem vám veľkú radosť, ktorá bude všet­kému ľudu,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 A hľa, razom sa po­stavil an­jel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.

Evanjelický

9 A hľa, an­jel Pánov po­stavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou.

Ekumenický

9 Za­stal pri nich Pánov an­jel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmoc­nil sa ich veľký strach.

Bible21

9 Vtom před nimi stanul Hos­po­dinův an­děl a ozáři­la je Hos­po­di­nova sláva. Hroz­ně se vy­děsi­li,