EkumenickýLukáš2,51

Lukáš 2:51

Evanjelium podľa Lukáša

Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Jeho mat­ka však uchovávala všet­ky jeho slová vo svojom srd­ci.


Verš v kontexte

50 No oni jeho slovu ne­porozumeli. 51 Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Jeho mat­ka však uchovávala všet­ky jeho slová vo svojom srd­ci. 52 A Ježiš na­predoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

51 A od­išiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a pod­dával sa im. A jeho mat­ka za­chovávala všet­ky tie reči vo svojom srd­ci.

Evanjelický

51 Po­tom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Mat­ka však za­chovávala všet­ky tie slová v srd­ci.

Ekumenický

51 Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Jeho mat­ka však uchovávala všet­ky jeho slová vo svojom srd­ci.

Bible21

51 Po­tom se s nimi vrá­til do Na­za­retu a byl jim po­s­lušný. Jeho matka to všech­no uchováva­la ve svém srd­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček