RoháčekLukáš2,51

Lukáš 2:51

Evanjelium podľa Lukáša

A od­išiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a pod­dával sa im. A jeho mat­ka za­chovávala všet­ky tie reči vo svojom srd­ci.


Verš v kontexte

50 Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. 51 A od­išiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a pod­dával sa im. A jeho mat­ka za­chovávala všet­ky tie reči vo svojom srd­ci. 52 A Ježiš pro­spieval múd­rosťou a vzras­tom a milosťou u Boha aj u ľudí.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

51 A od­išiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a pod­dával sa im. A jeho mat­ka za­chovávala všet­ky tie reči vo svojom srd­ci.

Evanjelický

51 Po­tom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Mat­ka však za­chovávala všet­ky tie slová v srd­ci.

Ekumenický

51 Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Jeho mat­ka však uchovávala všet­ky jeho slová vo svojom srd­ci.

Bible21

51 Po­tom se s nimi vrá­til do Na­za­retu a byl jim po­s­lušný. Jeho matka to všech­no uchováva­la ve svém srd­ci.