EkumenickýLukáš2,49

Lukáš 2:49

Evanjelium podľa Lukáša

On im od­povedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že sa mám za­oberať tým, čo pat­rí môj­mu Ot­covi?


Verš v kontexte

48 Keď ho zbadali, stŕp­li od údivu a jeho mat­ka mu po­vedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Po­zri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. 49 On im od­povedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že sa mám za­oberať tým, čo pat­rí môj­mu Ot­covi? 50 No oni jeho slovu ne­porozumeli.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

49 A on im po­vedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že musím byť vo veciach svoj­ho Ot­ca?

Evanjelický

49 Od­povedal im: Čo, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že ja musím byť vo veciach svoj­ho Ot­ca?

Ekumenický

49 On im od­povedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že sa mám za­oberať tým, čo pat­rí môj­mu Ot­covi?

Bible21

49 „Pro­č jste mě hledali?“ od­po­věděl. „Ne­vědě­li jste, že mu­sím být v do­mě svého Otce?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček