EkumenickýLukáš2,35

Lukáš 2:35

Evanjelium podľa Lukáša

— a tvoju vlast­nú dušu prenik­ne meč —, aby vy­šlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.


Verš v kontexte

34 Sime­on ich požeh­nal a jeho mat­ke Márii po­vedal: Hľa, ten­to je určený mnohým v Izraeli na pád a na po­vs­tanie i na znamenie, ktorému budú od­porovať 35 — a tvoju vlast­nú dušu prenik­ne meč —, aby vy­šlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. 36 Vtedy žila aj prorokyňa An­na, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už po­kročilý vek. Keď sa vy­dala, žila s mužom sedem rokov,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

35 aj tvoju vlast­nú dušu prenik­ne meč -, aby boli zjavené myšlien­ky z mnohých sŕdc.

Evanjelický

35 - ale aj tebe prenik­ne dušu meč, - aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Ekumenický

35 — a tvoju vlast­nú dušu prenik­ne meč —, aby vy­šlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Bible21

35 (a tvou vlastní duši pro­nikne meč), aby vy­šlo naje­vo myšlení mno­ha srdcí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček