EkumenickýLukáš2,36

Lukáš 2:36

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy žila aj prorokyňa An­na, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už po­kročilý vek. Keď sa vy­dala, žila s mužom sedem rokov,


Verš v kontexte

35 — a tvoju vlast­nú dušu prenik­ne meč —, aby vy­šlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. 36 Vtedy žila aj prorokyňa An­na, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už po­kročilý vek. Keď sa vy­dala, žila s mužom sedem rokov, 37 po­tom do osem­desiatich štyroch rokov ako vdova. Ne­od­chádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôs­tom a mod­lit­bami.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

36 A bola is­tá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z po­kolenia Aserov­ho, po­kročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svoj­ho panen­stva.

Evanjelický

36 A žila vtedy aj prorokyňa An­na, dcéra Fanuelova, z kmeňa Ašer. Bola po­kročilá vekom a žila s mužom sedem rokov od svoj­ho panen­stva;

Ekumenický

36 Vtedy žila aj prorokyňa An­na, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už po­kročilý vek. Keď sa vy­dala, žila s mužom sedem rokov,

Bible21

36 Byla tam také pro­ro­kyně An­na, dce­ra Fanue­lova z poko­lení Ašer. Byla ve vel­mi pokroči­lém věku. Když se jako dívka vda­la, ži­la sedm let se svým mužem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček