EkumenickýLukáš2,34

Lukáš 2:34

Evanjelium podľa Lukáša

Sime­on ich požeh­nal a jeho mat­ke Márii po­vedal: Hľa, ten­to je určený mnohým v Izraeli na pád a na po­vs­tanie i na znamenie, ktorému budú od­porovať


Verš v kontexte

33 Jeho otec i mat­ka boli prek­vapení slovami, ktoré o ňom počuli. 34 Sime­on ich požeh­nal a jeho mat­ke Márii po­vedal: Hľa, ten­to je určený mnohým v Izraeli na pád a na po­vs­tanie i na znamenie, ktorému budú od­porovať 35 — a tvoju vlast­nú dušu prenik­ne meč —, aby vy­šlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

34 A Sime­on ich požeh­nal a po­vedal Márii, jeho mat­ke: Hľa, ten­to je položený na pád a na po­vs­tanie mnohých v Iz­raelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť -

Evanjelický

34 Sime­on ich požeh­nal a po­vedal Márii, Jeho mat­ke: Aj­hľa, Ten­to je položený na pád a na po­vs­tanie mnohým v Iz­raeli a na znamenie, ktorému budú od­porovať,

Ekumenický

34 Sime­on ich požeh­nal a jeho mat­ke Márii po­vedal: Hľa, ten­to je určený mnohým v Izraeli na pád a na po­vs­tanie i na znamenie, ktorému budú od­porovať

Bible21

34 Si­me­on jim požeh­nal a Ma­rii, jeho mat­ce, ře­kl: „Hle, on je určen k pá­du i k pozdvižení mno­hých v Iz­rae­li. Stane se zna­mením, jež bude odmítáno

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček