EkumenickýLukáš2,1

Lukáš 2:1

Evanjelium podľa Lukáša

V tých dňoch cisár Au­gus­tus vy­dal príkaz vy­konať súpis ľudu na celom svete.


Verš v kontexte

1 V tých dňoch cisár Au­gus­tus vy­dal príkaz vy­konať súpis ľudu na celom svete. 2 Ten­to pr­vý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyreni­os. 3 A všet­ci sa šli dať za­písať — každý do svoj­ho mes­ta.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel roz­kaz od cisára Au­gus­ta, aby bol popísaný celý svet.

Evanjelický

1 V tých dňoch vy­šiel roz­kaz od cisára Au­gus­ta popísať celý svet.

Ekumenický

1 V tých dňoch cisár Au­gus­tus vy­dal príkaz vy­konať súpis ľudu na celom svete.

Bible21

1 V těch dnech vy­dal César Augustus nařízení, aby v ce­lé říši pro­běh­lo sčítání li­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček