EkumenickýLukáš13,27

Lukáš 13:27

Evanjelium podľa Lukáša

Ale on vám po­vie: Ne­poz­nám vás. Od­kiaľ ste? Všet­ci páchatelia ne­právos­ti, od­stúp­te odo mňa!


Verš v kontexte

26 A vy po­viete: Jed­li a pili sme s tebou a učil si na našich uliciach. 27 Ale on vám po­vie: Ne­poz­nám vás. Od­kiaľ ste? Všet­ci páchatelia ne­právos­ti, od­stúp­te odo mňa! 28 Tam bude plač a šk­rípanie zubami, keď uvidíte, že Ab­rahám, Izák, Jákob a všet­ci proroci sú v Božom kráľov­stve, ale vy ostanete vy­hodení von­ku.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

27 A po­vie: Hovorím vám, ne­znám vás, od­kiaľ ste. Od­stúp­te odo mňa všet­ci, činitelia ne­právos­ti!

Evanjelický

27 ale on po­vie: Hovorím vám, ne­viem, od­kiaľ ste. Od­stúp­te odo mňa všet­ci páchatelia ne­právos­ti!

Ekumenický

27 Ale on vám po­vie: Ne­poz­nám vás. Od­kiaľ ste? Všet­ci páchatelia ne­právos­ti, od­stúp­te odo mňa!

Bible21

27 On však od­po­ví: ‚Říkám vám, že vás ne­znám. Ne­vím, odkud jste. Ode­jdě­te ode mě, všich­ni, kdo páchá­te zlo!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček