EkumenickýLukáš1,26

Lukáš 1:26

Evanjelium podľa Lukáša

V šiestom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta,


Verš v kontexte

25 Toto mi urobil Pán v dňoch, keď milos­tivo zhliadol, aby ma zbavil han­by pred ľuďmi. 26 V šiestom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta, 27 k panne za­snúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidov­ho. Meno pan­ny bolo Mária.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Po­tom v šies­tom mesiaci bol po­slaný an­jel Gab­riel od Boha do galilej­ského mes­ta, ktorému je meno Nazaret,

Evanjelický

26 Po­tom v šies­tom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta

Ekumenický

26 V šiestom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta,

Bible21

26 Když byla Alžbě­ta v šestém měsíci, po­slal Bůh an­dě­la Gab­ri­e­la do ga­li­lej­ského měs­ta jménem Na­za­ret

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček