EkumenickýLukáš1,27

Lukáš 1:27

Evanjelium podľa Lukáša

k panne za­snúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidov­ho. Meno pan­ny bolo Mária.


Verš v kontexte

26 V šiestom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta, 27 k panne za­snúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidov­ho. Meno pan­ny bolo Mária. 28 Keď vošiel k nej, po­vedal: Raduj sa, milos­ti pl­ná, Pán s tebou.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 k pan­ne, za­snúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidov­ho, a meno pan­ny bolo Mária.

Evanjelický

27 k pan­ne, za­snúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidov­ho; pan­na sa volala Mária.

Ekumenický

27 k panne za­snúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidov­ho. Meno pan­ny bolo Mária.

Bible21

27 k panně za­snou­bené muži jménem Josef, z domu Davi­dova. Ta pan­na se jmenova­la Ma­rie.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček