EvanjelickýLukáš1,26

Lukáš 1:26

Evanjelium podľa Lukáša

Po­tom v šies­tom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta


Verš v kontexte

25 To mi učinil Pán v dňoch, keď zhliadol (na mňa), aby ma zbavil han­by pred ľuďmi. 26 Po­tom v šies­tom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta 27 k pan­ne, za­snúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidov­ho; pan­na sa volala Mária.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Po­tom v šies­tom mesiaci bol po­slaný an­jel Gab­riel od Boha do galilej­ského mes­ta, ktorému je meno Nazaret,

Evanjelický

26 Po­tom v šies­tom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta

Ekumenický

26 V šiestom mesiaci po­slal Boh an­jela Gab­riela do galilej­ského mes­ta Nazareta,

Bible21

26 Když byla Alžbě­ta v šestém měsíci, po­slal Bůh an­dě­la Gab­ri­e­la do ga­li­lej­ského měs­ta jménem Na­za­ret