EkumenickýKazateľ10,5

Kazateľ 10:5

Zlo, ktoré som videl pod sln­kom, je omyl vy­chádzajúci od vlád­cu:


Verš v kontexte

4 Ak sa proti tebe dvíha vlád­cov hnev, ne­opúšťaj svoje mies­to, lebo mier­nosť za­braňuje mnohým hriechom. 5 Zlo, ktoré som videl pod sln­kom, je omyl vy­chádzajúci od vlád­cu: 6 hlupák bol do­sadený na vy­soké mies­ta, schop­ní však sedia v ponížení.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Je aj iné zlo, k­toré som videl pod sln­kom, ako je po­blúdenie, ktoré vy­chádza zp­red vladára.

Evanjelický

5 Jes­tvuje zlo, ktoré som spozoroval pod sln­kom ako omyl, ktorý vy­chádza spred moc­nára:

Ekumenický

5 Zlo, ktoré som videl pod sln­kom, je omyl vy­chádzajúci od vlád­cu:

Bible21

5 Je hroz­ná věc, kte­rou jsem vi­děl pod slun­cem, a sice omyl, je­hož se do­pouštějí vlád­ci:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček