EvanjelickýKazateľ10,5

Kazateľ 10:5

Jes­tvuje zlo, ktoré som spozoroval pod sln­kom ako omyl, ktorý vy­chádza spred moc­nára:


Verš v kontexte

4 Keď sa hnev panov­níka zdvih­ne proti tebe, ne­opúšťaj svoje mies­to; lebo mier­nosť urov­ná ťažké hriechy. 5 Jes­tvuje zlo, ktoré som spozoroval pod sln­kom ako omyl, ktorý vy­chádza spred moc­nára: 6 Blázon sa do­stáva na naj­vyššie mies­ta, a bohatí musia níz­ko sedieť.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Je aj iné zlo, k­toré som videl pod sln­kom, ako je po­blúdenie, ktoré vy­chádza zp­red vladára.

Evanjelický

5 Jes­tvuje zlo, ktoré som spozoroval pod sln­kom ako omyl, ktorý vy­chádza spred moc­nára:

Ekumenický

5 Zlo, ktoré som videl pod sln­kom, je omyl vy­chádzajúci od vlád­cu:

Bible21

5 Je hroz­ná věc, kte­rou jsem vi­děl pod slun­cem, a sice omyl, je­hož se do­pouštějí vlád­ci: