EkumenickýJózua8,9

Józua 8:9

Tak­to ich Jozua vy­slal, oni vy­šli ako záloha a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aja. V tú noc Jozua však prenocoval medzi ľudom.


Verš v kontexte

8 Keď ob­sadíte mes­to, pod­páľte ho, konaj­te podľa Hos­podinov­ho slova. Toto je môj roz­kaz pre vás. 9 Tak­to ich Jozua vy­slal, oni vy­šli ako záloha a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aja. V tú noc Jozua však prenocoval medzi ľudom. 10 Jozua vstal včas­ráno, vy­konal pre­hliad­ku ľudu a tiahol na jeho čele so staršími Iz­raela do Aja.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak ich po­slal Jozua, a išli do ú­kladis­ka a zo­stali medzi Bét-elom a medzi Hajom, od západ­nej strany mes­ta Haj. A Jozua nocoval tej noci medzi ľudom.

Evanjelický

9 Po­tom ich Józua vy­slal a oni išli do zálohy a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aju. Józua však prenocoval tej noci medzi ľudom.

Ekumenický

9 Tak­to ich Jozua vy­slal, oni vy­šli ako záloha a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aja. V tú noc Jozua však prenocoval medzi ľudom.

Bible21

9 Vy­s­láni Jo­zuem se tedy šli ukrýt do zálo­hy a za­uja­li místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. Té noci Jo­zue zůstal upro­střed li­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček