RoháčekJózua8,9

Józua 8:9

A tak ich po­slal Jozua, a išli do ú­kladis­ka a zo­stali medzi Bét-elom a medzi Hajom, od západ­nej strany mes­ta Haj. A Jozua nocoval tej noci medzi ľudom.


Verš v kontexte

8 A stane sa, keď do­siah­nete mes­to, že ho za­pálite ohňom; učiníte podľa slova Hos­podinov­ho. Hľaďte, pri­kázal som vám! 9 A tak ich po­slal Jozua, a išli do ú­kladis­ka a zo­stali medzi Bét-elom a medzi Hajom, od západ­nej strany mes­ta Haj. A Jozua nocoval tej noci medzi ľudom. 10 Po­tom vstanúc Jozua skoro ráno spočítal ľud a išiel hore, on i starší Iz­raelovi, pred ľudom k Haju.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak ich po­slal Jozua, a išli do ú­kladis­ka a zo­stali medzi Bét-elom a medzi Hajom, od západ­nej strany mes­ta Haj. A Jozua nocoval tej noci medzi ľudom.

Evanjelický

9 Po­tom ich Józua vy­slal a oni išli do zálohy a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aju. Józua však prenocoval tej noci medzi ľudom.

Ekumenický

9 Tak­to ich Jozua vy­slal, oni vy­šli ako záloha a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aja. V tú noc Jozua však prenocoval medzi ľudom.

Bible21

9 Vy­s­láni Jo­zuem se tedy šli ukrýt do zálo­hy a za­uja­li místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. Té noci Jo­zue zůstal upro­střed li­du.

RoháčekJózua8,9