EkumenickýJózua7,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:16

Jozua vstal včas­ráno a kázal Iz­raelu na­stúpiť podľa kmeňov a lósom bol označený kmeň Júdov.


Verš v kontexte

15 Kto bude označený, že má to, čo je pod kliat­bou, nech je upálený so všet­kým, čo má, lebo pre­stúpil Hos­podinovu zmluvu a spáchal v Izraeli haneb­ný čin. 16 Jozua vstal včas­ráno a kázal Iz­raelu na­stúpiť podľa kmeňov a lósom bol označený kmeň Júdov. 17 Po­tom kázal na­stúpiť rodom Júdovým a lós označil rod Zerachov. Po­tom kázal na­stúpiť mužom z rodu Zeracha a lós označil Za­bdího.

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy vstal Jozua skoro ráno a rozkázal, aby pri­stúpil Iz­rael po svojich po­koleniach. A do­chytené bolo po­kolenie Júdovo.

Evanjelický

16 Včas­ráno Józua vstal a kázal Iz­raelu pri­stúpiť po kmeňoch; a lósom bol označený kmeň Júdov.

Ekumenický

16 Jozua vstal včas­ráno a kázal Iz­raelu na­stúpiť podľa kmeňov a lósom bol označený kmeň Júdov.

Bible21

16 Časně ráno pak Jo­zue ne­chal Iz­rael před­stu­po­vat po kmenech. Los označil kmen Juda.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček