EkumenickýJózua4,17

Józua 4:17

Vtedy Jozua roz­kázal kňazom: Vy­stúp­te z Jordána!


Verš v kontexte

16 Pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu svedec­tva, aby vy­stúpili z Jordána. 17 Vtedy Jozua roz­kázal kňazom: Vy­stúp­te z Jordána! 18 Keď kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, vy­šli z Jordána na súš, voda sa vrátila na svoje mies­to. Tiek­la ako pred­tým a všade vy­stúpila z koryta.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 Vtedy pri­kázal Jozua kňazom a riekol: Vy­j­dite hore z Jor­dána!

Evanjelický

17 Vtedy Józua roz­kázal kňazom: Vy­stúp­te z Jor­dánu!

Ekumenický

17 Vtedy Jozua roz­kázal kňazom: Vy­stúp­te z Jordána!

Bible21

17 Jo­zue tedy kněžím přikázal: „Vy­stup­te z Jordánu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček