EkumenickýJózua4,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 4:16

Pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu svedec­tva, aby vy­stúpili z Jordána.


Verš v kontexte

15 Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: 16 Pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu svedec­tva, aby vy­stúpili z Jordána. 17 Vtedy Jozua roz­kázal kňazom: Vy­stúp­te z Jordána!

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Pri­káž kňazom, ktorí ne­sú truh­lu svedoc­tva, aby vy­šli hore z Jor­dána.

Evanjelický

16 Pri­káž kňazom, ktorí ne­sú truh­lu svedec­tva, aby vy­stúpili z Jor­dánu.

Ekumenický

16 Pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu svedec­tva, aby vy­stúpili z Jordána.

Bible21

16 „Přikaž kněžím ne­sou­cím Tru­hlu svě­de­ctví, ať vy­stoupí z Jordánu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček