EkumenickýJózua4,12

Józua 4:12

Aj Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menaššeho prešli ozb­rojení pred Iz­raelom, ako im po­vedal Mojžiš.


Verš v kontexte

11 Keď prešiel všetok ľud, prešla aj Hos­podinova ar­cha i kňazi, čo boli pred ľudom. 12 Aj Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menaššeho prešli ozb­rojení pred Iz­raelom, ako im po­vedal Mojžiš. 13 Asi štyrid­saťtisíc ozb­rojen­cov tiah­lo pred Hos­podinom do boja na jerišs­ké stráne.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A prešli aj synovia Rúbenovi aj synovia Gádovi jako aj polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho, pri­pravení do boja, pred syn­mi Iz­raelovými tak, ako im hovoril Mojžiš;

Evanjelický

12 A Rúbenov­ci a Gádov­ci i polo­vica kmeňa Menašše ozb­rojení prešli pred Iz­raelom, ako im hovoril Mojžiš.

Ekumenický

12 Aj Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menaššeho prešli ozb­rojení pred Iz­raelom, ako im po­vedal Mojžiš.

Bible21

12 V če­le synů Iz­rae­le přeš­li v bo­jovém šiku synové Ru­benovi, synové Gádovi a po­lovi­na kmene Mana­se­sova, jak jim přikázal Mo­jžíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček