EkumenickýJózua4,11

Józua 4:11

Keď prešiel všetok ľud, prešla aj Hos­podinova ar­cha i kňazi, čo boli pred ľudom.


Verš v kontexte

10 Kňazi, ktorí nies­li ar­chu, stáli v Jordáne, kým sa ne­vykonalo všet­ko, čo Hos­podin pro­stred­níc­tvom Jozuu pri­kázal ľudu. Takýto príkaz dal Jozu­ovi už Mojžiš. Ľud sa ponáhľal prej­sť na druhú stranu. 11 Keď prešiel všetok ľud, prešla aj Hos­podinova ar­cha i kňazi, čo boli pred ľudom. 12 Aj Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menaššeho prešli ozb­rojení pred Iz­raelom, ako im po­vedal Mojžiš.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 A stalo sa, keď už bol prešiel všetok ľud, že prešla i truh­la Hos­podinova i kňazi pred ľudom.

Evanjelický

11 Keď všetok ľud prešiel, prešli aj kňazi a truh­la Hos­podinova pred ľudom.

Ekumenický

11 Keď prešiel všetok ľud, prešla aj Hos­podinova ar­cha i kňazi, čo boli pred ľudom.

Bible21

11 a po­té, co přešel vše­chen lid, přeš­la před je­jich zra­ky také Hos­po­di­nova truh­la s kněží­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček