EkumenickýJózua1,13

Józua 1:13

Pamätaj­te na to, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, vám pri­praví od­počinok a dá vám túto krajinu.


Verš v kontexte

12 Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho Jozua po­vedal: 13 Pamätaj­te na to, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, vám pri­praví od­počinok a dá vám túto krajinu. 14 Vaše ženy, deti a dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom, ale vy všet­ci boja­schop­ní muži prej­dite ozb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im,

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Pamätať na slovo, ktoré vám pri­kázal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, keď po­vedal: Hos­podin, váš Bôh, vám dal od­počinok dajúc vám túto zem.

Evanjelický

13 Pamätaj­te na slovo, ktoré vám pri­kázal služob­ník Hos­podinov Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, pri­praví vám od­počinok a dá vám túto krajinu.

Ekumenický

13 Pamätaj­te na to, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, vám pri­praví od­počinok a dá vám túto krajinu.

Bible21

13 „Pa­ma­tuj­te na to, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš – Hos­po­din, váš Bůh, vám dává odpoči­nek již zde a věnuje vám tuto zem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček