Bible21Jozue1,13

Jozue 1:13

„Pa­ma­tuj­te na to, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš – Hos­po­din, váš Bůh, vám dává odpoči­nek již zde a věnuje vám tuto zem.


Verš v kontexte

12 Poko­lení Ru­benovu, Gádovu a po­lovině Mana­se­sova kmene Jo­zue ře­kl: 13 „Pa­ma­tuj­te na to, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš – Hos­po­din, váš Bůh, vám dává odpoči­nek již zde a věnuje vám tuto zem. 14 Vaše že­ny, vaše dě­ti i vaše stáda zůstanou v ze­mi, kte­rou vám Mo­jžíš dal v Za­jordání. Vy muži ale mu­sí­te jít v bo­jovém šiku jako udatní hr­di­nové před svý­mi bra­t­ry a po­máhat jim,

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Pamätať na slovo, ktoré vám pri­kázal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, keď po­vedal: Hos­podin, váš Bôh, vám dal od­počinok dajúc vám túto zem.

Evanjelický

13 Pamätaj­te na slovo, ktoré vám pri­kázal služob­ník Hos­podinov Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, pri­praví vám od­počinok a dá vám túto krajinu.

Ekumenický

13 Pamätaj­te na to, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, vám pri­praví od­počinok a dá vám túto krajinu.

Bible21

13 „Pa­ma­tuj­te na to, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš – Hos­po­din, váš Bůh, vám dává odpoči­nek již zde a věnuje vám tuto zem.

Bible21Jozue1,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček