EkumenickýJoel4,6

Joel 4:6

Júdov­cov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich od­stránili z ich územia.


Verš v kontexte

5 Veď ste po­brali moje strieb­ro a zlato a moje najk­rajšie klenoty ste zanies­li do svojich chrámov. 6 Júdov­cov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich od­stránili z ich územia. 7 Hľa, ja ich po­vzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali, a vašu od­platu vrátim na vaše hlavy.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

6 Júdej­cov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich od­stránili z ich územia.

Ekumenický

6 Júdov­cov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich od­stránili z ich územia.

Bible21

6 Jud­ský a je­ruzalém­ský lid jste pro­da­li Řekům, aby je za­hna­li dale­ko od vlasti.

EkumenickýJoel4,6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček