EkumenickýJoel4,14

Joel 4:14

Davy a davy sú v Údolí roz­hod­nutia, lebo blíz­ko je deň Hos­podina v Údolí roz­hod­nutia.


Verš v kontexte

13 Chop­te sa kosáka, lebo do­zrela žat­va; poďte, šliap­te, lebo lis je pl­ný, pre­tekajú kade, lebo ich zlomyseľnosť je veľká. 14 Davy a davy sú v Údolí roz­hod­nutia, lebo blíz­ko je deň Hos­podina v Údolí roz­hod­nutia. 15 Sln­ko a mesiac sa za­tmejú a hviez­dy stratia svoj jas.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

14 Davy a davy sú v Údolí roz­hod­nutia, lebo blíz­ko je deň Hos­podinov v Údolí roz­hod­nutia.

Ekumenický

14 Davy a davy sú v Údolí roz­hod­nutia, lebo blíz­ko je deň Hos­podina v Údolí roz­hod­nutia.

Bible21

14 Davy a davy jsouv Údo­lí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údo­lí roz­sudku!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček