EkumenickýJoel4,13

Joel 4:13

Chop­te sa kosáka, lebo do­zrela žat­va; poďte, šliap­te, lebo lis je pl­ný, pre­tekajú kade, lebo ich zlomyseľnosť je veľká.


Verš v kontexte

12 Nech sa pre­budia a nech vy­stúpia národy do Údolia Jehošáfat, lebo tam si za­sad­nem, aby som súdil všet­ky okolité národy. 13 Chop­te sa kosáka, lebo do­zrela žat­va; poďte, šliap­te, lebo lis je pl­ný, pre­tekajú kade, lebo ich zlomyseľnosť je veľká. 14 Davy a davy sú v Údolí roz­hod­nutia, lebo blíz­ko je deň Hos­podina v Údolí roz­hod­nutia.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

13 Chop­te sa kosáka, lebo do­zrela žat­va; poďte, šliapaj­te, lebo lis je pl­ný, pre­tekajú kade. Hej, veľká je ich zlomyseľnosť.

Ekumenický

13 Chop­te sa kosáka, lebo do­zrela žat­va; poďte, šliap­te, lebo lis je pl­ný, pre­tekajú kade, lebo ich zlomyseľnosť je veľká.

Bible21

13 Uchop­te srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis už je plný, káď už přetéká; jejich hanebnost je ve­liká!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček