EkumenickýJoel2,23

Joel 2:23

Synovia Si­ona, jasaj­te a tešte sa z Hospodina, svoj­ho Boha, veď dal vám spásonos­ný dážď, jesen­ný i jar­ný dážď ako prv,


Verš v kontexte

22 Neboj­te sa, poľná zver, lebo step­né pas­tviny sa roz­zelenejú, lebo stromy prinesú ovocie. Figov­ník a vinič vy­dajú bohatú úrodu. 23 Synovia Si­ona, jasaj­te a tešte sa z Hospodina, svoj­ho Boha, veď dal vám spásonos­ný dážď, jesen­ný i jar­ný dážď ako prv, 24 takže hum­ná budú pl­né obilia, lisy budú pre­tekať vínom a olejom.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 A vy, synovia Si­ona, plesaj­te a raduj­te sa v Hos­podinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, k­torý po­vedie k spraved­livos­ti, a sošle vám hoj­ný dážď, podzim­ný i jar­ný, najprv.

Evanjelický

23 Deti Si­ona, jasaj­te; tešte sa z Hos­podina, svoj­ho Boha, veď dal vám spásonos­ný dážď, jesen­ný i jar­ný dážď ako prv.

Ekumenický

23 Synovia Si­ona, jasaj­te a tešte sa z Hospodina, svoj­ho Boha, veď dal vám spásonos­ný dážď, jesen­ný i jar­ný dážď ako prv,

Bible21

23 Synové Si­o­nu, jásejte, v Hos­po­di­nu, svém Bo­hu, se radujte, neboť vám dá déšť, jak se patří, vylije na vás li­ják vydatný, podzimní i jarní, jako dřív.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček