EkumenickýJoel1,18

Joel 1:18

Ach, ako bučí dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pašu; aj stáda oviec hynú.


Verš v kontexte

17 Semeno sa scvr­k­lo pod hrudami, stodoly spust­li, sýp­ky sa zbúrali, lebo obilie uschlo. 18 Ach, ako bučí dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pašu; aj stáda oviec hynú. 19 K tebe, Hos­podin, volám, lebo oheň strávil step­né pas­tviny a plameň spálil všet­ky stromy na poli.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Oj, ako bude stonať dobytok, ako budú zmätené stáda hoviad, lebo nebude pre ne paše, i stáda drob­ného dobyt­ka budú pykať.

Evanjelický

18 Ach, ako vzdychá dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pas­tvu; aj stáda oviec hynú.

Ekumenický

18 Ach, ako bučí dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pašu; aj stáda oviec hynú.

Bible21

18 I do­by­tek už naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se ne­mají kde pást; i stáda ov­cí jsou hla­dy zmožená.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček