EkumenickýJób32,3

Jób 32:3

Jeho hnev vzplanul aj proti jeho trom priateľom, pre­tože nenašli od­poveď a Jóba od­sudzovali ako bez­božníka.


Verš v kontexte

2 Nato vzplanul hnevom Elíhu z Búzu, Barachelov syn z Rámovho rodu. Vzplanul hnevom proti Jóbovi, pre­tože sa robil spravod­livejším ako Boh. 3 Jeho hnev vzplanul aj proti jeho trom priateľom, pre­tože nenašli od­poveď a Jóba od­sudzovali ako bez­božníka. 4 Elíhu so svojou rečou k Jóbovi čakal, pre­tože os­tat­ní boli vekom starší ako on.

späť na Jób, 32

Príbuzné preklady Roháček

3 I na jeho troch priateľov sa roz­pálil jeho hnev, pre­tože nenašli od­povedi a od­sudzovali Joba.

Evanjelický

3 Aj proti jeho trom priateľom kypel hnevom, pre­tože nenašli od­poveď, a tak Jóba pros­te vy­hlásili za vin­ného.

Ekumenický

3 Jeho hnev vzplanul aj proti jeho trom priateľom, pre­tože nenašli od­poveď a Jóba od­sudzovali ako bez­božníka.

Bible21

3 Rozhněval se i na jeho tři přá­te­le, že mu ne­u­mě­li od­po­vědět tak, aby Joba usvědči­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček