EkumenickýJób21,24

Jób 21:24

jeho nádoby sú pl­né mlieka a jeho kost­ná dreň sa ob­novuje.


Verš v kontexte

23 Nie­kto zomiera v plnom roz­kvete síl, bez­starost­ný a v pokoji, 24 jeho nádoby sú pl­né mlieka a jeho kost­ná dreň sa ob­novuje. 25 Iný zomiera so za­tr­pk­nutou dušou a ne­užil si blaho­bytu.

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

24 jeho žoch­táre sú pl­né mlieka, a špik jeho kos­tí je zvlažovaný,

Evanjelický

24 jeho válovy sú pl­né mlieka, jeho kos­ti na­pájané dreňou.

Ekumenický

24 jeho nádoby sú pl­né mlieka a jeho kost­ná dreň sa ob­novuje.

Bible21

24 steh­na obalená tu­ke­ma kosti morkem na­sáklé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček