EkumenickýJób21,23

Jób 21:23

Nie­kto zomiera v plnom roz­kvete síl, bez­starost­ný a v pokoji,


Verš v kontexte

22 Možno vari učiť Boha po­znat­kom, keď on sám tých naj­vyšších súdi? 23 Nie­kto zomiera v plnom roz­kvete síl, bez­starost­ný a v pokoji, 24 jeho nádoby sú pl­né mlieka a jeho kost­ná dreň sa ob­novuje.

späť na Jób, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 Jeden zomiera v pl­nom svojom blaho­byte, cele bez­pečný a po­koj­ný;

Evanjelický

23 Jeden umiera v pl­nej sile, cel­kom bez­starost­ne a v po­koji,

Ekumenický

23 Nie­kto zomiera v plnom roz­kvete síl, bez­starost­ný a v pokoji,

Bible21

23 Je­den umírá v plné síle, v kli­du a zce­la spoko­jen,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček