EkumenickýJób20,27

Jób 20:27

Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa po­staví proti ne­mu.


Verš v kontexte

26 Ú­pl­ná tem­nota je pri­chys­taná pre jeho po­klady, strávi ho oheň, ktorý ni­kto neroz­dúchal, zle do­pad­ne ten, kto prežije v jeho stane. 27 Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa po­staví proti ne­mu. 28 Plody práce jeho domu za­vlečú do cudziny, roz­lejú sa v deň Božieho hnevu.

späť na Jób, 20

Príbuzné preklady Roháček

27 Nebesia od­halia jeho ne­právosť, a zem po­vs­tane proti ne­mu.

Evanjelický

27 Nebesá od­halia jeho vinu, i zem po­vs­tane proti ne­mu.

Ekumenický

27 Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa po­staví proti ne­mu.

Bible21

27 Ne­besa od­halí jeho vinu, země se po­staví pro­ti ně­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček