EkumenickýJób20,28

Jób 20:28

Plody práce jeho domu za­vlečú do cudziny, roz­lejú sa v deň Božieho hnevu.


Verš v kontexte

27 Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa po­staví proti ne­mu. 28 Plody práce jeho domu za­vlečú do cudziny, roz­lejú sa v deň Božieho hnevu. 29 Takýto údel určil Boh bez­božníkovi, takéto dedičs­tvo do­stane od Boha za svoje reči.

späť na Jób, 20

Príbuzné preklady Roháček

28 Od­stehuje sa úroda jeho domu; rozp­lynie sa to všet­ko v deň jeho hnevu.

Evanjelický

28 Výnos jeho domu pôj­de do cudziny, roz­leje sa v deň Jeho hnevu.

Ekumenický

28 Plody práce jeho domu za­vlečú do cudziny, roz­lejú sa v deň Božieho hnevu.

Bible21

28 Jeho dům odne­se povodeň, proud ho za­chvátí v soudný den.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček