EkumenickýJób19,8

Jób 19:8

Ces­tu mi za­rúbal, takže ne­prej­dem a chod­níky mi za­halil tmou.


Verš v kontexte

7 Veď keď kričím: Po­moc! , nedos­távam od­poveď, do­volávam sa po­moci, ale spravod­livos­ti sa nedovolám. 8 Ces­tu mi za­rúbal, takže ne­prej­dem a chod­níky mi za­halil tmou. 9 Česť mi vy­zliekol a sňal mi korunu z hlavy.

späť na Jób, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 Ohradil moju stez­ku tak, že ne­prej­dem, a na moje chod­níky položil tmu.

Evanjelický

8 Za­tarasil mi ces­tu, takže ne­môžem prej­sť, na moje chod­níky rozo­stlal tmu.

Ekumenický

8 Ces­tu mi za­rúbal, takže ne­prej­dem a chod­níky mi za­halil tmou.

Bible21

8 Ces­tu mi za­z­dil – neprojdu, na mé stez­ky vrhl temno­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček