EkumenickýJób11,14

Jób 11:14

ak vzdiališ ne­právosť od svojej ruky a v tvojom stane nebude pre­bývať bez­právie,


Verš v kontexte

13 Ak pri­pravíš svoje srd­ce a k nemu vy­strieš svoje dlane, 14 ak vzdiališ ne­právosť od svojej ruky a v tvojom stane nebude pre­bývať bez­právie, 15 po­tom po­z­dvih­neš svoju ne­poškvr­nenú tvár, budeš pev­ným od­liat­kom z bronzu a nebudeš sa báť.

späť na Jób, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 - jest­li je ne­právosť v tvojej ruke, vzdiaľ ju od seba a nedopus­ti, aby v tvojich stánoch pre­bývala nešľachet­nosť -

Evanjelický

14 Ak ne­právosť máš na rukách, od­stráň ju, nedovoľ, aby v tvojom stane pre­bývala kriv­da!

Ekumenický

14 ak vzdiališ ne­právosť od svojej ruky a v tvojom stane nebude pre­bývať bez­právie,

Bible21

14 zlo ze svých ru­kou když dale­ko od­hodíša ne­strpíš ve svém stanu bez­práví,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček