EkumenickýJób1,15

Jób 1:15

keď zaútočili Sabeji a po­brali ich. Pahol­kov po­zabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.


Verš v kontexte

14 prišiel k Jóbovi po­sol a hlási: Voly orali a osly sa pás­li pop­ri nich, 15 keď zaútočili Sabeji a po­brali ich. Pahol­kov po­zabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal. 16 Ten ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Boží oheň padol z neba, vzbĺkol medzi ov­cami a pahol­kami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 a vtrh­li Šebänia a zajali ich a sluhov po­bili os­trím meča, a utečúc za­chránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil.

Evanjelický

15 Sabej­ci vpad­li, po­brali tvojich a sluhov po­bili os­trím meča. Len ja sám som unikol, aby som to oznámil.

Ekumenický

15 keď zaútočili Sabeji a po­brali ich. Pahol­kov po­zabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

Bible21

15 „když vtom nás přepad­li Sab­ej­ci, zvířa­ta ukrad­li a mlá­den­ce po­bi­li mečem. Uni­kl jsem jenom já, abych ti to pověděl!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček