EkumenickýJób1,14

Jób 1:14

prišiel k Jóbovi po­sol a hlási: Voly orali a osly sa pás­li pop­ri nich,


Verš v kontexte

13 Jed­ného dňa, keď Jóbovi synovia a dcéry jed­li, pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata, 14 prišiel k Jóbovi po­sol a hlási: Voly orali a osly sa pás­li pop­ri nich, 15 keď zaútočili Sabeji a po­brali ich. Pahol­kov po­zabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 že prišiel po­sol k Jobovi a po­vedal: Voly oraly a os­lice sa pás­ly vedľa nich,

Evanjelický

14 prišiel po­sol k Jóbovi a po­vedal: Keď dobytok oral a os­lice sa pás­li vedľa neho,

Ekumenický

14 prišiel k Jóbovi po­sol a hlási: Voly orali a osly sa pás­li pop­ri nich,

Bible21

14 do­razil k Jo­bovi po­sel: „O­ra­li jsme s do­bytkem a ve­dle se pás­ly oslice,“ ře­kl,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček