EkumenickýJób1,16

Jób 1:16

Ten ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Boží oheň padol z neba, vzbĺkol medzi ov­cami a pahol­kami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.


Verš v kontexte

15 keď zaútočili Sabeji a po­brali ich. Pahol­kov po­zabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal. 16 Ten ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Boží oheň padol z neba, vzbĺkol medzi ov­cami a pahol­kami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal. 17 Aj on ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Chal­deji vy­slali tri od­diely, pre­pad­li ťavy a po­brali ich. Sluhov po­zabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Kým ešte ten­to hovoril, prišiel druhý a po­vedal: Oheň Boží padol s neba a roz­nietil sa na drob­né stádo i na sluhov a strávil ich, a utečúc za­chránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil.

Evanjelický

16 Kým ten­to ešte hovoril, prišiel iný a po­vedal: Boží oheň padol z neba, roz­horel sa medzi ov­cami a sluhami, až ich strávil. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil.

Ekumenický

16 Ten ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Boží oheň padol z neba, vzbĺkol medzi ov­cami a pahol­kami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

Bible21

16 Ještě to ani ne­doře­kl, když do­razil další: „­Boží blesk udeřil z ne­be, za­sáhl ovce i mlá­den­ce a všich­ni shoře­li. Uni­kl jsem jenom já, abych ti to pověděl!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček