EkumenickýJeremiáš9,2

Jeremiáš 9:2

Na­pínajú si jazyk ako luk, klam­stvo, nie však ver­nosť, za­vlád­lo v krajine. Páchajú jeden zločin za druhým, mňa však ne­uz­návajú — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

1 Kiežby som mal na púšti prís­trešie, kde nocujú pút­nici, aby som mohol opus­tiť svoj ľud a odísť od neho. Veď všet­ci sú cudzoložníci a zber­ba zrad­cov. 2 Na­pínajú si jazyk ako luk, klam­stvo, nie však ver­nosť, za­vlád­lo v krajine. Páchajú jeden zločin za druhým, mňa však ne­uz­návajú — znie výrok Hos­podina. 3 Každý nech sa chráni pred svojím blížnym, nedôveruj­te ani svoj­mu bratovi, lebo každý brat je zbabelý pod­vod­ník a každý priateľ pri­chádza a ohovára.

späť na Jeremiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 Oj, aby som mal na púšti príchylok pocest­ných na noc, aby som opus­til svoj ľud a od­išiel od nich! Lebo všet­ci sú cudzoložník­mi, sber­bou spreneveril­cov.

Evanjelický

2 Na­pínajú si jazyk ako luk, lož, a nie prav­da vlád­ne v krajine. Od jed­ného zla k druhému po­stupujú, ale mňa ne­poz­najú - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

2 Na­pínajú si jazyk ako luk, klam­stvo, nie však ver­nosť, za­vlád­lo v krajine. Páchajú jeden zločin za druhým, mňa však ne­uz­návajú — znie výrok Hos­podina.

Bible21

2 „O­hýbají své jazyky jako luky, nevládnou v zemi prav­dou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, mě ale ne­znají, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček