EkumenickýJeremiáš36,14

Jeremiáš 36:14

Vtedy všet­ky kniežatá po­slali k Báruchovi Jehúdiho, syna Ne­tan­ju, syna Šelem­ju, syna Kúšiho, s odkazom: Zo­ber do ruky zvitok, z ktorého si čítal ľudu, a poď! Báruch, syn Nérijov, vzal zvitok do ruky a šiel k nim.


Verš v kontexte

13 Mikája im oznámil všet­ky slová, ktoré počul, keď ich Báruch z knihy na­hlas čítal ľudu. 14 Vtedy všet­ky kniežatá po­slali k Báruchovi Jehúdiho, syna Ne­tan­ju, syna Šelem­ju, syna Kúšiho, s odkazom: Zo­ber do ruky zvitok, z ktorého si čítal ľudu, a poď! Báruch, syn Nérijov, vzal zvitok do ruky a šiel k nim. 15 Po­vedali mu: Sad­ni si a čítaj pred na­mi! Nato Báruch čítal pred nimi.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to po­slaly všet­ky kniežatá k Báruchovi Jehúdiho, syna Ne­taniáša, syna Šelemiáša, syna Kúšiho, a riekly: Svitok k­nihy, z ktorého si čítal v uši ľudu, vez­mi ho do svojej ruky a poď! A tak vzal Báruch, syn Neriášov, svitok k­nihy do svojej ruky a prišiel k nim.

Evanjelický

14 Vtedy všet­ky kniežatá po­slali Jehúdího, syna Ne­tan­ju, syna Šelem­ju, syna Kúšiho, k Bárúchovi s od­kazom: Vez­mi do ruky zvitok, ktorý si na­hlas prečítal pred ľudom, a poď! A Bárúch, syn Nérijov, vzal zvitok a prišiel k nim.

Ekumenický

14 Vtedy všet­ky kniežatá po­slali k Báruchovi Jehúdiho, syna Ne­tan­ju, syna Šelem­ju, syna Kúšiho, s odkazom: Zo­ber do ruky zvitok, z ktorého si čítal ľudu, a poď! Báruch, syn Nérijov, vzal zvitok do ruky a šiel k nim.

Bible21

14 Všich­ni vel­moži tedy po­sla­li Je­hu­di­ho, syna Net­a­niáše, syna Še­le­miáše, syna Kuši­ho, ať Ba­ru­chovi vy­řídí: „Při­jď a vez­mi s se­bou ten svi­tek, z něhož jsi předčítal lidu.“ Ba­ruch, syn Ne­ri­ášův, tedy vzal svi­tek a přišel za ni­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček