EkumenickýJeremiáš36,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jeremiáš 36:13

Mikája im oznámil všet­ky slová, ktoré počul, keď ich Báruch z knihy na­hlas čítal ľudu.


Verš v kontexte

12 Zišiel do kráľov­ského domu, do pisárovej iz­by, kde práve za­sadali všet­ky kniežatá: pisár Elíšama, Šemajov syn Delája, Ak­bórov syn El­nátan, Šáfanov syn Gemar­ja, Chanan­jov syn Cid­kija a všet­ky os­tat­né kniežatá. 13 Mikája im oznámil všet­ky slová, ktoré počul, keď ich Báruch z knihy na­hlas čítal ľudu. 14 Vtedy všet­ky kniežatá po­slali k Báruchovi Jehúdiho, syna Ne­tan­ju, syna Šelem­ju, syna Kúšiho, s odkazom: Zo­ber do ruky zvitok, z ktorého si čítal ľudu, a poď! Báruch, syn Nérijov, vzal zvitok do ruky a šiel k nim.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

13 A Michai­áš im oznámil všet­ky slová, ktoré počul, keď čítal Báruch z knihy v uši ľudu.

Evanjelický

13 Michája im oznámil všet­ky slová, ktoré počul, keď Bárúch čítal knihu na­hlas pred ľudom.

Ekumenický

13 Mikája im oznámil všet­ky slová, ktoré počul, keď ich Báruch z knihy na­hlas čítal ľudu.

Bible21

13 Mi­chajáš jim ozná­mil všech­no, co slyšel, když Ba­ruch předčítal lidu z oné kni­hy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček