EkumenickýJeremiáš36,15

Jeremiáš 36:15

Po­vedali mu: Sad­ni si a čítaj pred na­mi! Nato Báruch čítal pred nimi.


Verš v kontexte

14 Vtedy všet­ky kniežatá po­slali k Báruchovi Jehúdiho, syna Ne­tan­ju, syna Šelem­ju, syna Kúšiho, s odkazom: Zo­ber do ruky zvitok, z ktorého si čítal ľudu, a poď! Báruch, syn Nérijov, vzal zvitok do ruky a šiel k nim. 15 Po­vedali mu: Sad­ni si a čítaj pred na­mi! Nato Báruch čítal pred nimi. 16 Keď si vy­počuli všet­ky slová, preľak­nutí po­zerali jeden na druhého a po­vedali Báruchovi: Všet­ky tieto slová musíme oznámiť kráľovi!

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

15 A ony mu riek­ly: Nože si sad­ni a čítaj to pred na­mi! A Báruch čítal v ich uši.

Evanjelický

15 Oni mu po­vedali: Sad­ni si a prečítaj nám ich. A Bárúch im ich na­hlas prečítal.

Ekumenický

15 Po­vedali mu: Sad­ni si a čítaj pred na­mi! Nato Báruch čítal pred nimi.

Bible21

15 „Po­saď se a přeč­ti nám to,“ vy­zva­li ho. Baruch jim to tedy přečetl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček